หากคุณเคยซื้อ แฟลชไดร์ฟ แล้วเปิดดูใน Windows Explorer จะเห็นว่าความจุที่แสดงน้อยกว่าที่โฆษณาไว้ เช่น ซื้อ Flashdrive 64 GB แต่แสดง 59 GB คุณน่าจะสงสัยว่าส่วนที่เหลือมันหายไหน

แล้วทำไมเราได้ความจุน้อยกว่าที่โฆษณา หรือว่าเป็นของปลอม ? แล้วมันหายไปไหน ?

           ถ้าได้ลองสังเกต อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB Flashdrive)  , Harddisk (ฮาร์ดดิสก์) หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าที่โฆษณาไว้ เมื่อทำการฟอร์แมตแล้ว

โดยในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จะใช้วิธีการเก็บในรูปแบบ Decimal ( ฐาน 10 ) โดย
1 MB = 1,000,000 bytes
1 GB = 1,000,000,000 bytes
1 TB =  1,000,000,000,000 bytes

ส่วนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะใช้ระบบ Binary ( ฐาน 2 ) โดย
1 MB = 1,048,576 bytes
1 GB = 1,073,741,824 bytes
1 TB =  1,099,511,627,776 bytes

เพราะฉะนั้นการแปลงค่าระหว่าง Decimal และ Binary มีการคำนวณต่างกัน ความจุที่ใช้ในการโฆษณาจึงแตกต่างกับความจุที่สามารถใช้ได้จริง

ถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายๆ สมมุติคุณวิ่งได้ระยะทางได้ 1 กิโลเมตร หรือ .0621 ไมล์ มันเป็นระยะทางเดียวกัน แต่ใช้หน่วยวัดต่างกัน ซึ่งแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า วิ่งมาระยะ 1 กิโลเมตร เนื่องจากฟังดูง่ายกว่า เช่นเดียวกับความจุของแฟลชไดร์ฟ หรือฮาร์ดไดร์ฟ

สูตรการคำนวณความจุที่ใช้งานได้จริง

  • Decimal / 1,048,576 = ความจุจริง หน่วย MB 
  • Decimal / 1,073,741,824 = ความจุจริง หน่วย GB 
  • Decimal / 1,099,511,627,776 = ความจุจริง หน่วย TB 

ตัวอย่าง

Ex.1 USB Flashdrive ขนาด 64 GB 
( 64 GB x 1,000,000,000 bytes ) / 1,073,741,824 = 59 GB

Ex.1 Hard Disk ขนาด 500 GB 
( 500 GB x 1,000,000,000 bytes ) / 1,073,741,824 = 465 GB

 

ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างของตัวเลขจากการคำนวณ

ความจุที่โฆษณา

(Decimal)

ใช้ได้จริง หน่วย MB

(Binary)

ใช้ได้จริง หน่วย GB

(Binary)

16 GB15,258 MB14.9 GB
32 GB30,516 MB29.8 GB
64 GB61,035 MB59.6 GB
128 GB122,070 MB119.2 GB
256 GB244,140 MB238.4 GB
500 GB476,837 MB465.6 GB
750 GB715,255 MB698.4 GB
1,000 GB (1TB)953,674 MB931.3 GB
2,000 GB (2TB)1,907,348 MB1,862.6 GB
3,000 GB (3TB)2,861,022 MB2,793.9 GB
4,000 GB (4TB)3,814,697 MB3,725.2 GB

 

สรุป ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ ใช้การคำนวณแตกต่างกัน ทำให้เมื่อนำมาใช้ จะได้จำนวนไม่เท่ากันกับที่โฆษณาไว้ ไม่ได้โกงแต่อย่างใดครับ