แฟลชไดร์ฟไม้ และ กล่องไม้

ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ ( USB Flash Drive) คืออะไร

แฟลชไดร์ฟ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำแบบแฟลชที่สามารถใช้ในการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 

         โดยปัจจุบัน แฟลชไดร์ฟมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ซึ่งสามารถถือเป็นพวงกุญแจ พกพาได้ง่ายโดย ความจุน้อยสุดมีตั้งแต่ 4 GB จนปัจจุบันมีมากถึง 2 TB สามารถใช้ร่วมกับทำงานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Flash Memory เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกับ Harddisk ที่มีลักษณะการจัดเก็บเป็นจานหมุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง แฟลชไดร์ฟมีลักษณะเล็กกว่า สามารถเขียนเพิ่ม – ลบข้อมูลได้ตลอด อีกทั้งยังมีความทนทานมากขึ้น

ชื่อเรียกอื่นของแฟลชไดร์ฟ

แฟลชไดร์ฟ (Flashdrive) ไม่มีชื่อพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดยผู้ผลิตได้ตั้งชื่อเป็นโมเดลของตัวเองเช่น

  • แฟลชไดรฟ์ (Flash drive)
  • ยูเอสบีไดรฟ์ (Usb drive)
  • ทัมบ์ไดรฟ์ (ThumbDrive) 
  • แฮนดีไดรฟ์ (Handy drive)
  • เมโมรีไดรฟ์ (memory drive)

แฟลชไดร์ฟ ทําหน้าที่อะไร

  • ใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
  • ใช้สำหรับคัดลอกไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปเครื่องอื่นๆได้
แฟลชไดร์ฟเก็บอะไรได้บ้าง